Vzdelávacie aktivity pokračujú aj v školskom roku 2018/2019. Od septembra 2018 sa do projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky (partner projektu INCIEN) zapojilo ďalších 129 tried, ktoré navštevuje 2 992 žiakov. Tešíme sa záujmu o cirkulárnu ekonomiku, už ju pozná každý žiak z 18 zapojených škôl.