Slovensko – Maďarský Projekt „Kruh obehového hospodárstva“, kde Inštitút cirkulárnej ekonomiky figuruje ako jeden z partnerov, v školskom roku 2017/2018 priniesol tému obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) do slovenských škôl.

INCIEN, ako partner projektu, zapojil do jeho aktivít 18 škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. V 17 z nich v školskom roku 2017/2018 začali prebiehať vzdelávacie aktivity.

Zapojené školy:

Bratislavský kraj
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Spojená škola Svätej rodiny (ZŠ a gymnázium), Gercenova 10, Bratislava
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
ZŠ M.R. Štefánika, SNP č. 3, Ivánka pri Dunaji
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Nitriansky kraj
Gymnázium Petra Pazmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové
Gymnázium – Gimnázium, Adyho 4, Štúrovo
Stredná priemyselná škola stavebná – Épitoipari Szakkozépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Trnavský kraj
SOŠOaS, Z. Kodálya 765, Galanta
Stredná odborná škola technická Galanta – Muszaki Szakkozépiskola Galanta, Esterházyovcov 720/10, Galanta
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

Študenti absolvovali prednášky, workshopy a semináre v oblasti Cirkulárnej ekonomiky na témy: Odpadové hospodárstvo – Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie, Vodné hospodárstvo, Doprava, Odevný priemysel a Zelené budovy – Trvalo udržateľné stavby.
Aj Pedagógovia sú zapojení do vzdelávacieho procesu, zúčastňujú sa prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Takto bude téma obehového hospodárstva integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu.
Celkovo bolo do projektu v školskom roku 2017/2018 zapojených 106 tried, ktoré navštevuje 2489 žiakov.

Aktivity projektu budú v zapojených školách prebiehať aj v školskom roku 2018/2019.

Informácie nachádzajúce sa v tomto materiáli nemusia bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.,