Tematické podujatia

Súčasťou projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky sú tematické podujatia. Týchto podujatí sa vždy zúčastňuje akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom spoznania praktických riešení v oblasti cirkulárnej ekonomiky a výmeny názorov a skúseností. Žiaci sú vyberaní na základe záujmu o problematiku.

Uskutočnené tematické podujatia (partner projektu INCIEN, o.z.):

2.5.2019, 6.5.2019 a 21.5.2019 sa uskutočnila exkurzia v EKOCHARITE (www.ekocharita.sk). Študenti s troch slovenských a troch maďarských škôl sa mali možnosť pozrieť ako sa nakladá s textilným odpadom. A je to vôbec odpad?

3.5.2019 a 7.5.2019 sa boli pozrieť študenti z Maďarska a zo Slovenska v ECORECU (www.ecorec.sk). Na vlastné oči sa mohli presvedčiť ako sa z odpadu stáva palivo pre cementárne

13.5.2019 a 20.5.2019 sme sa dozvedeli všetko o recyklácii odpadových plastov v spoločnosti ENVIGEOS (www.envigeos.sk)

17.5.2019 a 27.5.2019 sme navštívili BUČINUEKO (www.bucinaeko.com) a pozreli sme sa čo všetko sa dá robiť z odpadovým drevom.

22.5.2019 sme boli na SKLÁDKE v Kolte. Bohužiaľ, náš odpad končí najčastejšie práve na skládkach. Bol to smutný pohľad.