Študenti v školách zapojených do projektu už vedia čo je to cirkulárna ekonomika. Na rad prišli praktické riešenia. Vďaka projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky zapojené školy (partner projektu INCIEN) získajú 875 košov na triedený zber 17 záhradných kompostérov a 14 elektrických kompostérov. Pri príležitosti ich odovzdania si postupne občerstvujú a dopĺňajú svoje vedomosti o cirkulárnej ekonomike a triedení odpadov.