Aktuality

Regionálna rozvojová agentúra Komárno poskytla do užívania 8 školám v Nitrianskom kraji zariadenia na triedenie a kompostovanie odpadu.


18.12.2019
ČÍTAJ ĎALEJ

Regionálna rozvojová agentúra Komárno realizovala prednášky na tému Cirkulárna ekonomika na 8 školách v Nitrianskom kraji.


31.10.2019
ČÍTAJ ĎALEJ

Záverečná konferencia k projektu s názvom
KRUH OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA, ktorá sa konala v Komárne, dňa


29.05.2019
ČÍTAJ ĎALEJ

Na svojich školách znižujú množstvo odpadov končiacich na skládke, či v spaľovni.


02.05.2019
ČÍTAJ ĎALEJ

Na rad prišli praktické riešenia. Vďaka projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky zapojené školy


26.04.2019
ČÍTAJ ĎALEJ

Od septembra 2018 sa do projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky (partner projektu INCIEN) zapojilo ďalších 129 tried, ktoré navštevuje 2 992 žiakov


28.02.2019
ČÍTAJ ĎALEJ

V školskom roku 2017/2018 sa celkovo do projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky zapojilo 106 tried, ktoré navštevuje 2489 žiakov. Viac sa dočítate v článku.


16.10.2018
ČÍTAJ ĎALEJ

Študenti si veľmi rýchlo osvojujú princípy cirkulárnej ekonomiky a chápu širšie súvislosti.


14.03.2018
ČÍTAJ ĎALEJ

Formou dotazníkov zisťujeme stav nakladania s odpadmi na školách, aby sme identifikovali čo všetko môžeme zmeniť k lepšiemu. STIAHNÚT DOTAZÍK


01.02.2018
ČÍTAJ ĎALEJ

INCIEN pokračuje vo vzdelávacích aktivitách. Do projektu sa zapájajú ďalšie školy. Ich úplný zoznam, informácie o škole a fotodokumentáciu nájdete v sekcii zapojené školy a priložených linkoch.


09.01.2018
ČÍTAJ ĎALEJ