V rámci projektu bola vytvorená príručka pod názvom „Úvod do cirkulárnej ekonomiky – Príručka pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Príručka má slúžiť ako pomôcka pre pedagógov k priblíženiu cirkulárnej ekonomiky žiakom.

Na stiahnutie:
Príručka_Úvod do Cirkulárnej Ekonomiky