Študenti si veľmi rýchlo osvojujú princípy cirkulárnej ekonomiky a chápu širšie súvislosti.