Základná škola J.A. Komenského v Komárne
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 24 košov na triedený zber plastov, 23 košov na triedený zber papiera, 11 košov na bio odpad, 3 záhradné kompostéry (3×1100 l) a elektrický kompostér (GG-10). Pri príležitosti odovzdania technológií si žiaci občerstvili problematiku CE, v prípade potreby sa vrátili k nedobratým témam.

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 16 košov na triedený zber plastov, 16 košov na triedený zber papiera, 5 košov na bio odpad a 2 záhradné kompostéry (2×1100 l).

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 30 košov na triedený zber plastov, 30 košov na triedený zber papiera, 10 košov na bio odpad, 2 záhradné kompostéry (2×1100 l) a 2 elektrické kompostéry (2xGG-02).

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 23 košov na triedený zber plastov, 23 košov na triedený zber papiera a 2 záhradné kompostéry (2×1100 l).

Základná škola J.A Komenského v Komárne
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 24 košov na triedený zber plastov, 23 košov na triedený zber papiera, 11 košov na bio odpad, 3 záhradné kompostéry (3×1100 l) a elektrický kompostér (GG-10).

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka v Kravanoch nad Dunajom
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 1 kôš na triedený zber plastov, 1 kôš na triedený zber papiera, 5 košov na bio odpad, 10 záhradných kompostérov (10×1100 l) a 2 elektrické kompostéry (2xGG-02).

Cirkevná spojená škola MARIANUM v Komárne
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 18 košov na triedený zber plastov, 18 košov na triedený zber papiera, 7 košov na bio odpad, 2 záhradné kompostéry (2×1100 l) a 1 elektrický kompostér (GG-02).

Základná škola Pohraničná v Komárne
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 3 koše na bio odpad ( koše na triedený zber plastov a papiera už škola obstarala z vlastných prostriedkov), 2 záhradné kompostéry (2×1100 l) a 3 elektrické kompostéry (3x GG-02).

Stredná priemyselná škola v Komárne
Škola prostredníctvom projektu „Kruh obehového hospodárstva“ získala do užívania 30 košov na triedený zber plastov, 30 košov na triedený zber papiera, 10 košov na bio odpad, 3 záhradné kompostéry (3×1100 l) a elektrický kompostér (GG-10).