Prednášky zahŕňali témy Odpadové hospodárstvo – Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie a Vodné hospodárstvo, Doprava a Odevný priemysel, Zelené budovy – Trvalo udržateľné stavby.

V školskom roku 2018/2019 absolvovalo prednášky spolu 1689 žiakov z nasledovných škôl:

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM v Bátorových Kosihách
Stredná odborná škola v Kravanoch nad Dunajom
Cirkevná spojená škola MARIANUM v Komárne
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne
Stredná priemyselná škola v Komárne
Základná škola Jána Ámosa Komenského v Komárne
Základná škola Pohraničná v Komárne