Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. začal s prvými osvetovými aktivitami na školách. Prvé školy zapojené do projektu sú: Stredná priemyselná škola K. Adlera 5 v Bratislave a Gymnázium na Seneckej 2 v Pezinku.