Csatlakozott iskolák

Csatlakozott iskolák: Partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky

Pozsonyi kerület

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
http://www.adlerka.sk/

Spojená škola Svätej rodiny (ZŠ a gymnázium), Gercenova 10, Bratislava
https://skolasvr.edupage.org/text10/?

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
http://www.tokajicka.sk/
http://www.tokajicka.sk/enviroprojekt/

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava
https://horvatha.edupage.org/text55/

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
https://gymsenpk.edupage.org/text23/?
https://gymsenpk.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=55#gallery/55

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
http://www.oapk.sk/
https://oapk.edupage.org/album/?#gallery/18

ZŠ M.R. Štefánika, SNP č. 3, Ivánka pri Dunaji
https://zsivanka.edupage.org
zsivanka.sk 

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Nyitrai kerület

Gymnázium Petra Pazmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky
https://pazmangymnz.edupage.org/

Gymnázium – Gimnázium, Adyho 4, Štúrovo
https://gymn-sturovo.edupage.org/text1/?
https://gymn-sturovo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=123#gallery/123

Stredná priemyselná škola stavebná – Épitőipari Szakkozépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
http://spsstav.sk/page9/index.php?id=2142255808632212797

SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra
https://sosvetnr.edupage.org/news/#1817

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Petőfiho 2, 945 01 Komárno
http://www.spskn.sk/

Selye János Gimnázium, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
http://selye.gartproject.com/   

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Komenského 3, 945 01 Komárno
https://www.zskomenskehokn.sk/

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 1416/32, 945 01 Komárno
zssoskn@centrum.sk

Stredná odborná škola, Dunajský rad 138 Kravany nad Dunajom
http://www.sos-kravany.sk/sk/

ZŠ Pohraničná, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno
http://www.zspohranicna.sk/ 

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM – Magán kereskedelmi és szolgáltató ipari középiskola
Sídlo: Hlavné námestie 35, 946 34 Bátorove Kosihy
https://ssosbk.edupage.org/

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Sídlo: Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
http://sos-kravany.sk/sk/

Cirkevná spojená škola MARIANUM – Marianum Egyházi Iskolaközpont
Sídlo: Ul. Biskupa Királya 30, Komárno
https://www.zsgmarianum.edu.sk/

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským – Selye János Gimnázium
Sídlo: Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno
http://selye.gartproject.com/

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Sídlo: Budovateľská 32, 945 01 Komárno
http://www.zssoskn.edu.sk/sk/

Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola
Sídlo:  Petöfiho 2, 945 50  Komárno
http://www.spskn.sk/

Základná škola Jána Ámosa Komenského Komárno
Sídlo:  Komenského 3, 945 01 Komárno
https://www.zskomenskehokn.sk/

Základná škola
Sídlo: Pohraničná 9, 945 01 Komárno
www.zspohranicna.sk

Nagyszombati kerület

SOŠOaS, Z. Kodálya 765, Galanta
www.sosoasga.edupage.org

Stredná odborná škola technická Galanta – Muszaki Szakkozépiskola Galanta, Esterházyovcov 720/10, Galanta
https://sostechga.edupage.org/news/#744

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava
https://spstt.edupage.org/

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
http://www.oagvm.sk/oask/kruh.htm

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec
https://gymhc.edupage.org