A Körforgásos Gazdasági Intézet székhelyén, Pozsonyban (Búdková cesta 22) tartották meg az első sajtótájékoztatót a körforgásos gazdaság köre projektről. A meghívottak között a média képviselői, valamint a Pozsonyi-, Nyitrai- és Nagyszombati kerület középiskoláinak alapítói is helyet foglaltak.
A Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Körforgásos Gazdasági Intézet (Inštitút circirkulárnej ekonomiky) és a Rába – Duna – Vág Európai Területi Társulás közös együttműködésének eredményeként indult el a „Körforgásos gazdaság köre” elnevezésű oktatási projekt. A program legfőbb célja bemutatni a szlovákiai és magyarországi iskolákban a körforgásos gazdaság (cirkuláris gazdaság) működésének lényegét. A projekt az Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország együttműködési program keretében valósul meg, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Szlovák Köztársaság állami költségvetése finanszíroz.
A projekt megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött, befejezése a tervek alapján 2019 áprilisában lesz.

Mi a körforgásos gazdaság (cirkuláris gazdaság) és miért fontos az új nemzedéket oktatni erről?

A gazdasági ágazatok az ipari forradalom óta a „termeld ki – gyártsd le – használd – dobd el“ növekedési modell alapján fejlődtek. Az ilyen lineáris modell a gazdag természeti források szabad, könnyű és olcsó elérésén, kiaknázhatóságán és elhasználhatóságán alapszik. Azonban már tudjuk, hogy a helyzet alaposan megváltozott az utóbbi években, és nemcsak, hogy ez nem igaz, de változtatni is kell rajta.
A körforgásos gazdaság (cirkuláris gazdaság) és lényege arra épül, hogy a termék- és anyagáramlások úgy kapcsolódnak be saját ciklusaikba, hogy felhasználásuk után új termékek és szolgáltatások forrásaivá váljanak. Ez azt jelenti, hogy a hulladék, mint olyan, megszűnik létezni.
A körforgásos gazdasági rendszerek a hozzáadott értéket a lehető leghosszabb ideig tartják fent a termékekben. A gazdaságban így megőrzik a forrásokat még azt követően is, hogy a termék már elérte élettartama végét. A rendszer ugyanis lehetővé teszi a termékek produktív felhasználását újból és újból, ezzel teremtve további értékeket.

Mit nyújt az iskoláknak a „Körforgásos gazdaság köre” projekt?

A „Körforgásos gazdaság köre” projekt célja, hogy ezeket az elveket bevigye az iskolákba, megismertesse azokkal a következő nemzedékeket és megmutassa nekik a praktikus megoldások működését a mindennapokban. A cél nemcsak a “rendszerváltozás” elméleti formában történő bemutatása a diákok számára, de minél több körforgásos gazdasági alapelvet átültetése a gyakorlatba, ezzel együtt az iskola, a pedagógusok és a diákok életének mindennapjaiba. Az alapvető és egyik leginkább szembetűnő lépésként szerepel a kommunális hulladék csökkentése a hulladékosztályozás és a komposztálás bevezetésével. Továbbá a projekt része a magyarországi és szlovákia diákok együttműködése is, melynek eredményeként ún. “Körforgásos iskolák” létesülnek.

A projektbe minimum 40 középiskola (esetekben általános iskola) csatlakozik majd be, amelyekből 20 Szlovákiából (Pozsonyi, Nagyszombati, Nyitrai kerület) és 20 Magyarországról kerül bevonásra.
Az oktatási tevékenység előadásokat, workshopokat és szemináriumokat ölel majd fel a következő témákban: Hulladékgazdálkodás – Hulladék, mint forrás; Biológiailag lebomló hulladék kezelése – Komposztálás; Megújuló energiaforrások; Vízgazdálkodás; Közlekedés; Textilipar; Zöld épületek – Fenntartható épületek.

A projekt további részét tematikus rendezvények képezik, melyeken a szlovák és magyar iskolák cselekvési csoportjai vesznek részt vélemény- és tapasztalatcsere céljából. A diákok az egyes problémakör iránti érdeklődésük alapján lesznek kiválasztva. Az esemény programja az aktuális helyzethez igazodik majd, így például: Pénznélküli zóna/Bazár, Tanulmányi kirándulás (hulladékégető, komposztáló, gyűjtő udvar, szennyvíztisztító, fotovoltaikus villanyerőmű), Hulladékanalízis, Játékok – hulladékból készült termékek, poszterek rajzolása.

A pedagógusok szintén be lesznek vonva az oktatási folyamatokba, részt vesznek az előadásokon és minden kísérő tevékenységen. A cél, hogy megvalósuljon a körforgásos gazdaság témakörének beépítése az oktatási folyamatokba és a létesítmény működésébe a projekt végezte után is. Minden iskola megkapja az oktatáshoz szükséges módszertani kézikönyvet, valamint a különböző segédeszközöket, amelyeket így a program végeztével is tovább lehet használni. Ilyen módon a hivatalos befejezés után is lehetséges lesz a projekt folytatása.

Végül minden iskola értékelve lesz a körforgásos gazdaság elveinek megértésének, ezek gyakorlatba ültetése és a vegyes kommunális hulladék mennyiségének csökkentése szempontjából. A projekt befejezése után minden iskola kap egy elismervényt a „körforgásos iskola” jelöléssel.

A sajtóközlemény nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját (részletes információk a programról a www.skhu.eu weboldalon találhatók).
További információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba:
Mgr. Katarína Bednáriková

E-mail: bednarikova@incien.sk
Mobil: 00421 902 917 750
Web: www.incien.sk