Záverečná konferencia k projektu s názvom
KRUH OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA, ktorá sa konala v Komárne, dňa