Formou dotazníkov zisťujeme stav nakladania s odpadmi na školách, aby sme identifikovali čo všetko môžeme zmeniť k lepšiemu.

STIAHNÚT DOTAZÍK